Istanbul Stakes

Class Open, 1000m | Istanbul, Turkey | Ran at | 0.0 Prize Pool
Status: Finished

Pos Horse Finish Time
Heat % 1000m
Heat % Class Open
Heat % Class Open 1000m
1 56.3514 37.12% 82.35% 79.55%
2 56.3525 73.33% 52.38% 50.00%
3 56.4799 79.31% 81.82% 88.89%
4 56.5231 45.76% 71.15% 66.67%
5 56.6165 50.00% 36.17% 35.71%
6 56.6295 20.24% 6.94% 5.88%
7 56.7776 42.50% 30.43% 44.00%
8 56.8659 36.77% 18.60% 16.22%
9 56.8881 58.73% 88.89% 100.00%
10
50 GrendelZ22 Elite FinneyHeywood
56.9251 16.35% 1.39% 0.00%
11
Smoke MondayZ15 Elite ButerinMai Tai Lanai
56.9453 10.00% 4.55% 0.00%
12 57.0081 41.86% 16.67% 21.05%