NASCAR Stakes

Class II, 2600m | Charlotte, United States | Ran at | 0.0 Prize Pool
Status: Finished

Pos Horse Finish Time
Heat % 2600m
Heat % Class II
Heat % Class II 2600m
1 155.9817 35.29% 43.59% 60.00%
2 156.2299 75.73% 43.58% 87.10%
3 156.2947 72.99% 33.63% 92.35%
4 156.6053 22.81% 16.74% 28.18%
5
Lovers LeapZ10 Elite Nakamotoprosperitas1
156.869 29.49% 9.80% 11.43%
6
Legal DiamondZ5 Exclusive NakamotoLunaStable369
156.9697 42.27% 25.65% 56.82%
7 157.1332 22.73% 19.37% 15.38%
8
IdeasZ7 Cross NakamotoNot so Stablecoin
157.173 0.00% 53.60% 0.00%
9 157.2132 1.69% 29.28% 1.48%
10
Enemy On The RoadZ9 Elite NakamotoPFR2
157.2731 0.00% 16.42% 0.00%
11 157.7099 0.00% 29.01% 0.00%
12 158.2346 0.00% 50.96% 0.00%